un ghid turistic al muntilor Pãdurea Craiului
Geografia Exocarst Pesteri Trasee Turism Foto Utile Harti Linkuri
Asezare Relief Clima Vegetatia Fauna Rezervatii Oameni Localitati Home


Harta fizica a zonei

 

Asezarea

Muntii Padurea Craiului ocupa partea de nord-vest a Muntilor Apuseni constituindu-se într-o adevarata peninsula ce se desprinde din corpul central al Apusenilor desfasurata între depresiunea Vad- Borod si cea a Beiusului.
Au o suprafata de aproximativ 1150 km.² si se încadreaza din punct de vedere administrativ în partea central-estica a judetului Bihor, ocupînd o pondere de 15,2 % din suprafata acestuia.
Reprezinta zona montana cea mai apropiata de orasul Oradea (aflat la circa 35 km. de Vîrciorog si 60 km. de Suncuius).
Unitatile de relief învecinate sunt :
- Depresiunea Vad-Borod - este situata la nord si se desfasoara în lungul Crisului Repede între Muntii Plopis si Padurea Craiului .Este o depresiune tip golf în care s-au depus formatiunile neogen-cuaternare (nisipuri, argile, pietrisuri, conglomerate). Partea cea mai coborâta o reprezinta lunca Crisului Repede, iar trecerea spre zonele muntoase se face fie printr-un relief în trepte, fie prin povârnisuri sau abrupturi calcaroase.
- Dealurile Vestice -situate la vest de zona analizata sunt alcatuite din Dealurile Cordaului, Tasadului, Holodului si constituie din punct de vedere geologic o prelungire spre vest a Muntilor Padurea Craiului. Osatura lor este formata din calcare peste care se suprapun depozitele permiene . Aceste dealuri au fost încadrate în categoria piemonturilor si prezinta doua trepte de relief: una superioara (400 -450 m) si alta inferioara (300-350 m) facînd trecerea spre Câmpia de Vest.
- Depresiunea Beiusului - este limita sudica, muntii care o înconjoara formînd un urias amfiteatru natural: la nord Muntii Padurea Craiului, la est Muntii Bihor-Vladeasa, iar la sud Muntii Codru-Moma. Este strabatuta de cursul Crisului Negru care colecteaza apele venite din zonele muntoase. Prezinta acelasi aspect de golf ca si Depresiunea Vadului.
- Muntii Vladeasa - reprezinta continuarea spre est a Muntilor Padurea Craiului. Sunt alcatuiti aproape în exclusivitate din roci vulcanice ce confera reliefului masivitate (vf.Vladeasa - 1842 m este al doilea din M. Apuseni). Contactul dintre M. Padurea Craiului si Vladesa este pus în evidenta prin înaltimile din estul M. Padurea Craiului (putin peste 1000 m) alcatuite din roci eruptive.

   
Blokhuis