un ghid turistic al muntilor Pãdurea Craiului
Geografia Exocarst Pesteri Trasee Turism Foto Utile Harti Linkuri
Meteo Glosar Nr. Telefon Bibliografie GPS       Home


Glosar de termeni

Amonte- spre izvoarele unei vai.
Aval- spre varsare, în sensul de curgere al unui râu.
Aven- pestera dezvoltata preponderent pe verticala.
Bazin hidrografic- suprafata de pe care îsi aduna apele un râu.
Canion- portiune de vale îngusta cu versanti înalti si abrupti.
Carstificabil- care este supus modelarii carstice.
Chei- portiune de vale cu versanti înalti, puternic înclinati, sapati de regula în roci calcaroase.
Concretiuni- forme de depunere a carbonatului de calciu dizolvat prin coroziune.
Coroziune- proces de dizolvare a carbonatului de calciu prezent în calcar de catre apa încarcata cu dioxid de carbon.
Defileu- sector de vale îngusta cu versantii înclinati, dar mai putin decât în cazul cheilor.
Depresiune de captare carstica- depresiune rezultata în urma captarii subterane a apelor. Au de regula fundul plat si dimensiuni de ordinul km.
Dolina- microdepresiune în forma de pâlnie rezultata prin dizolvarea rocii solubile de catre apa de infiltratie.
Drenaj subteran- portiunea pe care apele curg în subteran (între un ponor si un izbuc).
Eroziune- proces fizic, de erodare a rocii de catre particulele aluvionare, purtate de catre apa.
Exurgenta- locul de iesire a apelor dintr-un sistem carstic.
Fosil- sector de pestera în care a încetat modelarea de catre apele curgatoare.
Grohotis- îngramadire de roci de dimensiuni diferite, provenite din dezagregarea rocilor si acumularea lor în panta.
Insurgenta- locul de intrare a apelor în subteran.
Izbuc- exurgenta de regula cu un debit mare.
Izvor carstic- exurgenta de mici dimensiuni.
Lapiez- microforma de relief cu aspect de santulete, create prin coroziune în rocile carstificabile.
Marmita- scobitura rotunda sau ovala, sapata în stânca de catre vârtejurile de apa. Rezulta în urma eroziunii.
Morfologie- aspectul formelor de relief.
Necarstificabil- roca pe care nu se dezvolta relieful carstic.
Pilier- relief rezidual, efect al eroziunii si coroziunii, asemeni unui pilon.
Polie- depresiune carstica, specifica carstului dinaric, de dimensiuni mari.
Ponor- locul de pierdere al unui curs de apa, situat de regula la baza unui abrupt.
Precipitare- opusul coroziunii, depunerea carbonatului de calciu dizolvat de apa..
Relief carstic- tip de relief specific zonelor cu roci solubile. (calcar, gips, sare).
Sohodol- tip de vale carstica caracterizat prin lipsa curgerii de suprafata si a elementelor ce-i sunt specifice. (albie minora, talveg).
Sorb- locul de infiltrare al unui curs de apa situat sub oglinda apei. Scurgerea se face sub presiune.
Speleoteme- vezi concretiuni.
Strapungere hidrologica- strapungerea unui masiv calcaros de un râu, care se infiltreaza în subteran, curge printr-o retea subterana si revine apoi la suprafata.
Treapta antitetica-forma de relief cu denivelare pozitiva ce bareaza spre aval cursul unei vai.
Toplita- izvor, pârâias cu apa calda care nu îngheata iarna.
Uvale- depresiuni rezultate prin unirea mai multor doline. Termen popular: gropi.
Vale oarba: vale închisa la capatul dinspre aval (printr-un ponor).
Vale de recul: opusul vailor oarbe, formate de apa unui izbuc.


Home
Contribuie
English
Contact